Zorg zelf regelen en organiseren… samen met uw zorgconsulent!
Paul Delsing van Zorgconsulent Zuid is gediplomeerd professional die ondersteunt om uw zorg zelf te regelen en te organiseren. Samen met u brengt de zorgconsulent uw persoonlijke behoeften in kaart en biedt hulp daar waar de behoefte is. De zorgconsulent ontzorgt door middel van het adviseren en regelen van aanvragen, hulpmiddelen, huishoudelijke hulp, medische verzorging, maaltijd service en het doen van boodschappen.

Alles op het gebied van zorg is veranderd door de huidige Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) Wzv (Wet ziektekosten verzekering), PGB en de Wlz (Wet langdurige zorg). Heeft u daar nog geen beroep op gedaan, dan adviseert en begeleidt de zorgconsulent u hoe u mogelijk van de voorzieningen gebruik kunt maken.

Vergoeding vanuit WMO

Heeft u een Wmo voorziening nodig, maar komt u op basis van inkomen of vermogen niet in aanmerking voor vergoeding, dan regelen wij toch alle gewenste zorg voor u. U betaalt de kosten van deze zorg uit eigen inkomen, vermogen of via uw zorgverzekering. Vergoeding vanuit Wmo en/of Persoons Gebonden Budget (PGB) behoort ook tot de mogelijkheden. E.e.a. is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Wij leveren maatwerk, uw zorg is onze zorg!

Zorgconsulent Zuid is uw vraagbaak en wegwijzer binnen het nieuwe zorgsysteem.