Mijn Onview - uw veilige omgeving voor bewindvoering en bewindvoerder

OnView is een beveiligde online omgeving voor bewindvoering, schuldhulpverlening, cliëntregistratie en andere inkomensbeheer functies.

LOGIN VIA ONVIEW

Bewindvoering
Bij beschermingsbewind worden de financiële belangen van cliënten, die daar vanwege medische, psychische of sociale redenen niet zelf toe in staat zijn, door de bewindvoerder behartigd en beheerd.

Voor wie?
Het komt voor dat mensen, al dan niet tijdelijk, niet voor zichzelf kunnen zorgen. Bijvoorbeeld als er sprake is van een lichamelijke en/of geestelijke beperking, dementie, ernstige ziekte, verslaving of depressie. Ook kunnen er andere redenen zijn waardoor men de eigen financiën niet kan overzien. Als iemand zijn eigen financiën niet kan regelen, moet een ander dat doen. Of er wordt helemaal niets geregeld met alle gevolgen van dien. Het is denkbaar dat hierdoor schulden ontstaan, soms zelfs met beslaglegging of woningontruiming tot gevolg.

In het verleden werd vaak een familielid bereid gevonden de financiële zorg op zich te nemen. Hij of zij zorgde voor betaling van vaste lasten, zorgde dat de onderbewindgestelde geld kreeg voor boodschappen, kleding en dergelijke en regelde de jaarlijkse belastingaangifte.

Onze maatschappij wordt echter steeds complexer. Dit blijkt vooral uit het toenemen van het aantal regels, wetten en de mogelijkheden om inkomen te verkrijgen. Bijvoorbeeld huur- en zorgtoeslag, kindgebondenbudget, bijzondere bijstand of te wel WMO-regelingen, PGB- en TOG-regelingen. Het beheren van iemands inkomen wordt hierdoor niet eenvoudiger.

Rekening en verantwoording
Toch is het belangrijk dat de financiële zaken goed geregeld zijn. Een beschermingsbewind is onder meer bedoeld om te voorkomen dat derden misbruik maken van de situatie van de cliënt. Zorgconsulent Zuid is digitaal aangesloten bij de Rechtbank waar momenteel in Limburg 320.000 dossiers in beheer zijn. De bewindvoerder legt jaarlijks rekening en verantwoording af over de financiën en goederen van de cliënt bij de rechtbank. De administratie wordt op juiste wijze gevoerd en bijgehouden en de bewindvoerder is goed op de hoogte van allerlei wettelijke regelingen, zoals huur- en zorgtoeslag, sociale wetgeving, regelgeving op het gebied van bezwaar en beroep en belastingwetgeving. Jaarlijks wordt door middel van scholing kennis verkregen en bijgehouden.

Waarom een bewindvoerder ?
Voor elk familielid is het lastig om bijvoorbeeld gewoon broer/zus of zoon/dochter te zijn en tegelijkertijd de portemonnee te beheren en daarnaast nog op de hoogte te blijven van allerlei wet- en regelgevingen. Zo’n driedubbele taak kan voor onenigheid zorgen. Niet alleen tussen de onderbewindgestelde en het betreffende familielid maar ook tussen de overige familieleden onderling.

Bij beschermingsbewind wijst de rechter een partij aan die de financiële belangen van die persoon behartigt.  Zeker in de eerste maanden van een bewind blijkt vaak hoe moeilijk het is om de financiën uit handen te geven. Echter, vaak blijkt juist tijdens deze beginperiode ook hoeveel er mis is gelopen. Door onze doelgerichte en persoonlijke aanpak is beschermingsbewind wel een stap in de goede richting. Dit zal uiteindelijk meer rust geven in het dagelijkse leven van de cliënt en uitzicht op een toekomst zonder financiële problemen geven waardoor hulpverleners en familie weer toekomen aan hun eigenlijke taak: zorg verlenen. Met elkaar kunnen we hier voor zorgen.

Wie kan bewindvoering  aanvragen?
Iemand kan zelf bewindvoering aanvragen. Ook een partner en familieleden tot in de vierde graad kunnen hiervoor een verzoek doen. Een verzoek tot onderbewindstelling moet worden gedaan bij de kantonrechter, in het arrondissement waar de persoon voor wie bewindvoering is bedoeld, woont. Uitgangspunt is dat u de kosten van bewindvoering zelf moet betalen. Als u onvoldoende inkomsten of vermogen heeft om deze kosten te betalen, dan vragen wij hiervoor namens u bijzondere bijstand aan bij de gemeente. De kosten van bewindvoering worden jaarlijks bepaald aan de hand van de richtlijnen van het Landelijk Overleg Kantonrechters.

Klachtenformulier bewindvoering klachtenregeling zorgconsulent bewindvoering (download)

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek